LINAN
 • IT-system

  Ett väl utvecklat IT-system ska stödja och lyfta fram enskilda människors kompetens och förmåga, och  samtidigt stödja hela organisationen.

  För detta krävs ett fokus på individen, parallellt med det tekniska kunnandet. Vi hjälper er tillvarata gjorda investeringar genom  integration med den senaste tekniken.

 • Konsulttjänster

  Vi håller dig uppdaterad med den senaste tekniken och skräddarsyr lösningar och flöden utifrån era behov och förutsättningar.

  Våra konsulter har lång erfarenhet av blandade miljöer och är certifierade på bl.a. Apple, Adobe och Microsoft.

  Ett mycket gott samarbete med våra leverantörer och underkonsulter gör att vi alltid kan tillhandahålla kvalitativa tjänster.

 • Partneravtal

  Med ett partneravtal minskar risken för driftstopp och oplanerade servicekostnader.

  Våra avtal bygger på långsiktighet där vi tillsammans får utvecklas mot gemensamma mål.

  Genom dokumentation och checklistor får ni struktur, säkerhet och ökad tillgänglighet när det behövs.

  Vi erbjuder även timbanker som ger en enklare administration och rabatterat timpris.

 • Backup & säkerhet

  Underskatta inte värdet av företagets information på servrar, arbetsstationer och mobila enheter. Det kan handla om många års historik som är ovärderlig för er och spännande för era konkurrenter. Genom rätt säkerhet och backuprutiner säkerställer ni att information inte hamnar i fel händer samt att ni själva kan få den tillbaka i händelse av dataförlust p.g.a. hårdvarufel, brand, inbrott eller mobila enheter som kommer på villovägar. Vi erbjuder avancerade lösningar för primära och sekundära backuper lokalt hos er samt krypterade fjärrbackuper.

  Genom deployment kan vi hantera mobila enheter vilket gör det lätt att följa dem. Bestäm policy för lösenord, kryptering och sätt en standard för vad som skall finnas på enheterna. Möjligheten till fjärradering säkrar företagets data även vid totalförlust. Eventuella förövare kan inte komma åt data eller återställa enheten vilket gör den oattraktiv att stjäla.

 • Licensiering

  Vi erbjuder programvarulicenser från de ledande leverantörerna inom mjukvara där vi kostnadseffektivt kombinerar ert företags

  eller skolas licensavtal.

 • Finansiering

  IT har vuxit till något mycket mer än bara en supportfunktion. Man vill att IT-avdelningen ska bidra till företagets konkurrenskraft, generera vinst eller åtminstone bidra till besparingar genom ökad effektivitet. Genom att leasa eller hyra kan utrustning anskaffas när den behövs även om den inte finns med i budget. Ni kan planera för uppgraderingar, hantera den totala IT-kostnaden och säkerställa avtalade servicenivåer.

© Linus & Anders konsult AB 2015  | Torgilsgatan 18 • 506 38 Borås • +46 (0)33-17 40 40 • info@linan.se